Halina Stasiak

Halina Stasiak

Ur. 01.07.1934 Zm. 07.04.2022

Wspomnienie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 7 kwietnia 2022 r. odeszła dr hab. Halina Stasiak, prof. UG emerytowany pracownik naukowy i dydaktyczny, Pionierka i najwyższej klasy ekspert w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych, wspaniała Pedagog, bezgranicznie oddana studentom i młodym adeptom nauki, wieloletni Kierownik Studium Języków Obcych UG, współtwórczyni i Dyrektor Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego, ceniony specjalista i ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. oceny programów i podręczników do nauki języka niemieckiego oraz ds. oceny środków dydaktycznych, Wykładowca i Profesor na uniwersytecie w Saarbrücken, Znana w Europie za Jej wkład w rozwój naukowej i praktycznej glottodydaktyki oraz zaangażowanie na rzecz partnerskich i przyjaznych stosunków polsko-niemieckich. Odznaczona Krzyżem Zasługi I Klasy orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec nadanym przez prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsäckera w 1993 roku, Członek Zespołu ds. wielojęzyczności przy Centrum Języków Obcych Rady Europy w Grazu Ekspert i tłumacz w stowarzyszeniu Güntera Grassa w Gdańsku Żegnamy niezwykłą Osobę – pełną temperamentu, życzliwości, zdolności organizacyjnych, dla której największą pasją był szlachetny motyw: służenia innym! Ceremonia pożegnania odbyła się 15 kwietnia 2022 r., Wielki Piątek, o godz. 13.00, w kaplicy na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Pogrążeni w żałobie.