Jerzy Bartmiński

Jerzy Bartmiński

Ur. 19.09.1939 Zm. 07.02.2022

Wspomnienie

Był językoznawcą, slawistą i folklorystą, pracował w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Polskiej Akademii Nauk i w Polskiej Akademii Umiejętności. Jerzy Bartmiński urodził się w Kruhlu Małym pod Przemyślem. W 1961 roku został absolwentem filologii polskiej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktorat o języku folkloru obronił w 1971 roku. Siedem lat później habilitował się. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 1993 roku. Zawodowo od samego początku był związany ze swoją Alma Mater. Dzięki jego staraniom uczelnia stworzyła Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego. Od roku 1992 do 2009 kierował tą jednostką badawczą. Na UMCS stworzył poza tym dwa nowe kierunki studiów – filologię ukraińską i filologię białoruską. Pełnił też funkcję prorektora ds. studenckich (1990–1993) tej uczelni. Poza pracą w UMCS, współtworzył Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Przemyślu, gdzie był dyrektorem Instytutu Polonistyki. Pracował też w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W 2008 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, a sześć lat później - członkiem czynnym. Współzakładał Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, zasiadał też w Radzie Języka Polskiego. Jerzy Bartmiński był autorem około 700 tekstów – w tym 12 książek – na temat m.in. tekstologii, odmian i stylów języka, semantyki, gatunków polskiego folkloru, składni, kategorii językowych, językowego obrazu świata, stereotypów językowych. Od 1980 roku działał w NSZZ „Solidarność" - był współzałożycielem i przewodniczącym związku na uczelni, członkiem prezydium zarządu regionu i inicjatorem ruchu „Solidarność Rodzin". Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku był internowany, później działał w podziemiu. W 1989 roku współtworzył Komitet Obywatelski w Lublinie. Prof. Bartmiński został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), Krzyżem Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2014), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2016), Medalem „Zasłużony dla Polszczyzny" (2016).

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl