Jerzy Osiatyński

Jerzy Osiatyński

Ur. 02.11.1941 Zm. 04.02.2022

Wspomnienie

Ekonomista i polityk, był m.in. ministrem finansów w rządzie Hanny Suchockiej, członkiem Narodowej Rady Rozwoju, doradcą społeczny prezydenta Bronisława Komorowskiego i członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Jerzy Osiatyński był absolwentem warszawskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego i wydziału handlu zagranicznego – również stołecznej – Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (od 1992 roku - Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej). Studia ukończył w 1964 roku. W 1989 roku dostał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Rok później otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Nowym Jorku. Działał w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Polskim Towarzystwie Socjologicznym i w radzie naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1980 roku Jerzy Osiatyński był związany z antykomunistyczną opozycją demokratyczną. Po przełomie roku 1989 brał udział w przemianach polityczno-gospodarczych w Polsce. W latach 1989-2001 był posłem (najpierw wszedł z listy Komitetu Obywatelskiego, później z list Unii Demokratycznej i Unii Wolności). Był też ministrem-kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania w rządzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1991) i ministrem finansów w gabinecie Hanny Suchockiej (1992-1993). Później – w latach 1995-2008 – prof. Osiatyński był m.in. konsultantem Banku Światowego w sprawach transformacji gospodarczej. W tym samym czasie – od 2001 do 2006 roku – zasiadał w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczej przy premierze RP. Na początku 2010 roku wszedł w skład Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim. Pod koniec tego roku został doradcą społecznym prezydenta Bronisława Komorowskiego. Trzy lata później został członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Tę funkcję pełnił do 2019 roku.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl