Grzegorz Pawłowski

Grzegorz Pawłowski

Ur. 23.08.1931 Zm. 21.10.2021

Wspomnienie

Ocalony z Holocaustu ksiądz katolicki, który pół wieku przepracował jako duszpasterz w Izraelu. Wielokrotnie powtarzał: „Polska i Izrael to moje dwie ojczyzny i za każdą z nich oddałbym życie”. Urodził się w rodzinie zamojskich ortodoksyjnych Żydów jako Jakub Hersz Griner. Podczas wojny jego ojciec został rozstrzelany w Zamościu, matka z córkami zginęła podczas likwidacji getta w Izbicy. Pawłowski przeżył Holocaust dzięki Polakom, którzy aby go ocalić, załatwili dla niego fałszywą metrykę chrztu na nowe nazwisko. Po latach ks. Pawłowski zadbał o przyznanie im tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Po wojnie przez kilka lat wychowywał się w domu dziecka w Lublinie, później w Puławach, gdzie chodził do liceum. Po maturze wstąpił do lubelskiego Seminarium Duchownego. W 1958 r. przyjął święcenia. W latach 1968-70 studiował biblistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po odnalezieniu ocalonego z Zagłady brata w 1970 r. wyjechał do Izraela. Tam, pozostając kapłanem archidiecezji lubelskiej, pełnił funkcję duszpasterza wspólnot języka hebrajskiego i Polonii. Ks. Pawłowski był honorowym obywatelem Puław (2012) i Lublina (2018). Opublikował kilka książek autobiograficznych.

Małgorzata Domagała

Zdjęcie profilowe: Iwona Burdzanowska / Agencja Wyborcza.pl