Olgierd Czerner

Olgierd Czerner

Ur. 15.04.1929 Zm. 06.11.2020

Wspomnienie

Pionier odbudowy powojennego Wrocławia, założyciel i wieloletni dyrektor jedynego w Polsce Muzeum Architektury. Olgierd Czerner studiował, a później przez wiele lat pracował naukowo na Politechnice Wrocławskiej. Jednocześnie w latach 1955–65 był konserwatorem Wrocławia. W 1965 r. założył Muzeum Architektury we Wrocławiu, którym kierował do 1999 r. Wspólnie ze swoim zespołem opracował m.in. koncepcję architektoniczno-konserwatorską restauracji kolegiaty w Głogowie. Od 1978 do 1990 r. był członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. W latach 80. działał w Społecznym Komitecie Odbudowy Panoramy Racławickiej. Pisał książki o architekturze Wrocławia i Lwowa oraz prace na temat teorii i praktyki ochrony zabytków. Prof. Olgierd Czerner był członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, wrocławskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych. Uhonorowany został m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Mieczysław Michalak / Agencja Wyborcza.pl