Henryk Zieliński

Henryk Zieliński

Ur. 19.10.1927 Zm. 05.12.2020

Wspomnienie

Krytyk filmowy, były redaktor naczelny „Ekranu” i dyrektor Telewizyjnej Wytwórni Filmowej „Poltel". Zieliński ukończył dziennikarstwo na UW i Studium Historii i Teorii Filmu w łódzkiej Filmówce. Przez wiele lat był redaktorem naczelnym popularnego tygodnika filmowo-telewizyjnego „Ekran”. Nie tylko współtworzył Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych i był jej sekretarzem generalnym, lecz także redagował magazyn Federacji - „Film na Świecie”. Organizował festiwale filmowe w Krakowie i w Gdańsku. W TVP kierował wytwórnią Poltel i Biurem Współpracy Zagranicznej. Był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Kochał Warszawę, działał w Komisji Historycznej Przyjaciół Warszawy i w społecznych komitetach budowy pomnika Juliusza Słowackiego na pl. Bankowym oraz Henryka Sienkiewicza w Łazienkach Królewskich.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Filmoteka Narodowa