Mieczysław Chorąży ps. „Grom”

Mieczysław Chorąży ps. „Grom”

Ur. 31.08.1925 Zm. 20.02.2021

Wspomnienie

Był nestorem polskiej onkologii, specjalistą biologii nowotworów, powstańcem warszawskim, kawalerem Orderu Orła Białego. W powstaniu warszawskim Mieczysław Chorąży „Grom” walczył w pułku „Baszta” na Mokotowie. Został dwukrotnie ranny, groziła mu utrata ręki. Za męstwo na polu walki otrzymał Krzyż Walecznych i Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami. Po wojnie studiował medycynę w Warszawie. Krótko pracował w stolicy, ale w 1951 r. dostał nakaz pracy w szpitalu w Gliwicach. W latach 1963-95 kierował Zakładem Biologii Nowotworów Instytutu Onkologii. Wspólnie z Kazimierzem Duxem napisał w 1973 r. nowatorski podręcznik „Wstęp do biologii nowotworów”. Był jednym z pionierów badań nad mutagenezą środowiskową oraz epidemiologią molekularną, przy badaniach nad genetyką raka płuc współpracował od lat 70. z amerykańskim National Cancer Institute. Mieczysław Chorąży był autorem ponad 140 publikacji naukowych, członkiem rzeczywistym PAN i członkiem czynnym PAU, doktorem h.c. uczelni medycznych w Katowicach i Białymstoku. Należał do wielu towarzystw naukowych. W 2002 r. otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 r. Order Orła Białego.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl