Mirosław Perz

Mirosław Perz

Ur. 25.01.1933 Zm. 30.03.2023

Wspomnienie

Badacz, znawca i propagator muzyki staropolskiej, twórca niezwykłego radiowego cyklu „200 kantat Jana Sebastiana Bacha”. Studiował muzykologię, grę na organach, dyrygenturę i kompozycję. Naukowo związany z UW, UAM i KUL, był też przewodniczącym Komitetu Nauk o Sztuce PAN. W latach 50. prowadził Chór Kameralny Filharmonii Narodowej, a później Chór Akademicki UW. Renesansowemu kompozytorowi Mikołajowi Gomółce poświęcił doktorat i wiele późniejszych publikacji – wydał jego monografię (1969) oraz „Melodie na Psałterz polski Mikołaja Gomółki. Interpretacje i komentarze”(1988), był także wydawcą edycji utworów Gomółki (1963-67). W 1970 r. w zbiorze rękopisów starosądeckiego klasztoru Klarysek prof. Perz dokonał sensacyjnego odkrycia czterogłosowego utworu datowanego na II połowę XIII w., uważanego za najstarszy w Polsce przykład kunsztownej polifonii. Perz był także redaktorem naczelnym serii Antiquitates Musicae in Polonia poświęconej polskiej muzyce polifonicznej. Pisał do „Ruchu Muzycznego”, od lat 50. współpracował z Polskim Radiem. Przygotował i prowadził duże cykliczne audycje, jak „Symfonie Antona Brucknera” i „200 kantat Jana Sebastiana Bacha”. Ten niezwykły cykl powstawał w latach 1991-94. Prof. Perz przedstawiał w nim kantaty lipskiego kantora zgodnie z rokiem liturgicznym, wykorzystując głównie wydawane w latach 70. i 80. nagrania Gustava Leonhardta i Nikolausa Harnoncourta. Niektórych utworów nie można było zaprezentować, bo brakowało nagrań. W 2012 r. ruszyła nowa edycja audycji – tym razem na bazie nagrań Masaakiego Suzukiego i jego Bach Collegium Japan. W 2015 r. prof. Perz otrzymał Złoty Mikrofon – nagrodę Polskiego Radia.

Joanna Banaś

Zdjęcie profilowe: Michał Wargin/East News