Karolina Kaczorowska

Karolina Kaczorowska

Ur. 26.09.1930 Zm. 21.08.2021

Wspomnienie

Była żoną ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Pochodziła ze Stanisławowa (dziś Iwano-Frankiwsk) w zachodniej części Ukrainy. Po zajęciu wschodnich terenów II Rzeczypospolitej przez armię czerwoną, cała jej rodzina została wywieziona na Syberię. Później los Karoliny był podobny do tysięcy tzw. dzieci tułaczych – wędrując z Rosji przez Iran i Afrykę trafiła do Wielkiej Brytanii. Tam ukończyła studia w University of London, pracowała jako nauczycielka, działała w polskim harcerstwie. W tym ostatnim poznała swojego męża Ryszarda Kaczorowskiego, za którego wyszła w 1952 roku. U boku męża włączyła się w życie społeczne polskiej emigracji, angażowała się m.in. w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. W lipcu 1989 roku – po tym, jak Ryszard Kaczorowski objął stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie – została pierwszą damą. Tę honorową funkcję pełniła do złożenia przez męża urzędu na ręce Lecha Wałęsy w grudniu 1990 roku. Zmarła w Wielkiej Brytanii.

Tomasz Jakubowski

Zdjęcie profilowe: Marcin Onufryjuk / Agencja Gazeta