Teresa Matlakowska ps. „Krystyna"

Teresa Matlakowska ps. „Krystyna"

Ur. 11.09.1926 Zm. 14.07.2020

Wspomnienie

Była sanitariuszką w Batalionie „Harnaś", uczestniczyła m.in. w zdobyciu kościoła Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu. Ujęcia filmowe z jej udziałem można zobaczyć w powstańczych kronikach i zmontowanym z nich wojennym dramacie "Powstanie Warszawskie". Teresa Matlakowska w czasie II wojny światowej – jak wielu jej rówieśników i rówieśniczek - działała w konspiracji. W powstaniu warszawskim służyła jako sanitariuszka patrolu sanitarnego kompanii „Genowefa” w batalionie „Harnaś”. Pracowała w punkcie medycznym przy ul. Czackiego 21 oraz w szpitalu powstańczym przy ul. Jaworzyńskiej. Pełniła służbę podczas licznych akcji swojego oddziału, m.in. zdobycia kościoła Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Teresa Matlakowska pojawia się w wielu ujęciach filmowych kręconych w czasie walk przez operatorów Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Można ją zobaczyć np. w scenie prowadzenia rannego powstańca. Z tych filmów tworzono kroniki, które na bieżąco wyświetlano wtedy w kinie Palladium. Po upadku powstania Teresa Matlakowska wyjechała z płonącej Warszawy razem z rannymi. Po wojnie ukończyła studia medyczne ze specjalizacją lekarza pediatry, później radiologa. Pracowała w warszawskich szpitalach i przychodniach: w Szpitalu Dziecięcym przy ul. Kopernika, przychodni przy ul. Rutkowskiego (tak w PRL nazywał się wschodni odcinek ul. Chmielnej) i przy ul. Bednarskiej. W latach 1960–1969 była wyjazdowym lekarzem pediatrą pogotowia ratunkowego przy ul. Hożej. Przez kilka lat kierowała stacją pogotowia na Żoliborzu. Po uzyskaniu specjalizacji radiologicznej pracowała w Zakładzie Radiologii Szpitala Grochowskiego, a następnie Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej. W 2014 r. Muzeum Powstania Warszawskiego wyprodukowało wojenny dramat non-fiction „Powstanie Warszawskie” w reżyserii Jana Komasy - obraz zmontowany z oczyszczonych i pokolorowanych fragmentów kronik ogarniętego walkami miasta. Przy okazji MPW ogłosiło też akcję „Rozpoznaj” mającą na celu identyfikację widocznych na filmie powstańców. Jedną z rozpoznanych wtedy osób była właśnie Teresa Matlakowska. Bohaterka zmarła niecałe dwa miesiące przed swoimi 94. urodzinami.

Tomasz Urzykowski

Zdjęcie profilowe: MPW