Stefan Rosiński

Stefan Rosiński

Ur. 1941 Zm. 26.06.2021

Wspomnienie

Etnolog i muzealnik, pierwszy dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej. Stefan Rosiński urodził się w Łucku. W 1960 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcące w Niemodlinie, później studiował etnologię na Uniwersytecie Wrocławskim (tam też w 1975 roku uzyskał doktorat). Po studiach rozpoczął pracę w Muzeum Okręgowym w Radomiu, w którym współtworzył dział etnograficzny. Kiedy w 1976 roku w Radomiu powstawało Muzeum Wsi Radomskiej, Stefan Rosiński opracował plan koncepcyjny nowej placówki i został jej dyrektorem. W międzyczasie - w latach 1972-1985 – Rosiński prowadził zajęcia dla etnografów pracujących w spółdzielniach cepeliowskich. Wykładał też problematykę skansenowską na Uniwersytecie Łódzkim, a etnografię na Uniwersytecie Ludowym w Turnie. Poza tym opracował scenariusze etnograficzne dla projektowanych muzeów w Kozienicach i Przysusze. Dyrektorem Muzeum Wsi Radomskiej był do 1990 r. Później pracował w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu, a w latach 2002-2007 był dyrektorem Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu – miejscowości położonej między Radomiem i Kielcami. Od 2008 roku pracował w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Anna Jarecka / Agencja Gazeta