Zbigniew Pełczyński

Zbigniew Pełczyński

Ur. 29.12.1925 Zm. 22.06.2021

Wspomnienie

Filozof związany z Uniwersytetem Oksfordzkim przez ponad 40 lat. Na jego zajęcia uczęszczali: Victor Orbán, Bill Clinton i Radosław Sikorski. Zbigniew A. Pełczyński urodził się w Grodzisku Mazowieckim. W czasie wojny był żołnierzem AK, walczył w powstaniu warszawskim. W 1946 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Studiował najpierw na Uniwersytecie St. Andrews ekonomię i nauki polityczne, a później w Oksfordzie filozofię polityczną i politologię. Doktoryzował się w 1956 r. z filozofii politycznej Hegla. Wykładał na Uniwersytecie Oksfordzkim od 1953 r. – filozofię polityczną, systemy polityczne, historię myśli społecznej i politycznej, przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej i powojenne dzieje Polski. Jego słuchaczami było wielu późniejszych polityków z różnych krajów. Poza pracą dydaktyczną organizował stypendia dla naukowców i studentów z Europy Środkowej i Wschodniej – przez 15 lat ściągnął na Uniwersytet Oksfordzki ok. 1300 osób. Aż do śmierci aktywnie uczestniczył w życiu publicznym. Zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii pełnił wiele funkcji społecznych. W 1988 r. w imieniu George’a Sorosa założył w Polsce Fundację im. Stefana Batorego, był członkiem Rady Fundacji. Na początku lat 90. był doradcą komisji konstytucyjnej Sejmu RP i członkiem Rady Premiera ds. kształcenia urzędników państwowych, a także konsultantem EWG i OECD ds. programów reformy władz i administracji publicznej. W 1994 r. stworzył Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych (obecnie: Fundacja Szkoła Liderów), którą kierował do końca życia. Prof. Pełczyński był również wiceprezesem Instytutu Studiów Polsko-Żydowskich afiliowanego przy Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies. Otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Order Imperium Brytyjskiego.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Jan Zamoyski / Agencja Gazeta