Janusz Kupczun

Janusz Kupczun

Ur. 19.12.1945 Zm. 18.05.2021

Wspomnienie

Janusz Zdzisław Kupczun byl synem Antoniego Wawrzyńca Kupczuna, przedwojennego oficera, więźnia Oflagu II C w Woldenbergu, usuniętego po wojnie z Wojska Polskiego w okresie tzw. „czystki stalinowskiej” w stopniu podpułkownika i matki Wandy z domu Szkudlinskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego 1944 roku. Janusz wyrósł w domu rodzinnym wypełnionym tradycjami katolickimi, miłością Ojczyzny, bezkompromisowej uczciwości, chęci i pasji bezinteresownego pomagania innym, a także zamiłowaniem do zwierząt, muzyki, pływania, jeździectwa i innych sportów. Wspaniałe koncerty Janusza na pianinie przez wiele lat były atrakcją spotkań rodzinnych i świątecznych. Janusz był wspaniałym człowiekiem zainteresowanym losem całej swojej Rodziny, tej najbliższej i tej dalszej. Był szczególnie związany ze swoim młodszym bratem Sławomirem, byłym uczestnikiem protestów studentów w marcu 1968 na Politechnice Łódzkiej, którego niespodziewana śmierć 10-lat temu w USA była dla Janusza wielkim wstrząsem i cierpieniem. Janusz był także wyjątkowo oddany swoim dwóm kuzynkom Maji Szkudlińskiej i Janie Kupcune. Janusz był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego Nr. 1 im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Janusz był prymusem i laureatem wielu nagród w olimpiadach matematycznych szkół średnich. Studia na wydziale matematycznym Uniwersytetu Łódzkiego ukończył z wyróżnieniem. Prace doktorska obronił pod kierunkiem profesora Uniwersytetu Łódzkiego Zygmunta Charzyńskiego, byłego asystenta słynnego Wacława Sierpińskiego. Janusz był wieloletnim wykładowcą matematyki na Uniwersytecie Łódzkim zajmującym się między innymi zagadnieniami z pogranicza logiki i podstaw analizy, a także w wypracowaniem ulepszonych metod edukacji matematycznej w szkołach wyższych i średnich. Janusz był pasjonatem swojej pracy, która została przerwana przez jego śmierć z powodu powikłań po Covidzie-19 przebytym miesiąc wcześniej, pozostawiając wiele niedokończonych prac, projektów i planów. Żegnaj Januszku! Będzie nam Ciebie brakowało, będzie brakowało twoich pomysłów, gotowości pomocy, twojej pasji w dyskusjach, twojej troski o Rodzinę, przyszłość nowych pokoleń i Ojczyzny.

Najbliższa Rodzina w kraju i za granicą