Jacek Starościak

Jacek Starościak

Ur. 10.09.1947 Zm. 08.05.2021

Wspomnienie

Był pierwszym po demokratycznych przemianach ustrojowych prezydentem Gdańska – tę funkcję pełnił w latach 1990-1991,. Jacek Starościak był gdańszczaninem, należał do pierwszego pokolenia Polaków urodzonego w powojennym Gdańsku. Tam w 1961 roku ukończył Szkołę Podstawową nr 15, a cztery lata później I LO. W latach 1965–1971 studiował na wydziale elektroniki Politechniki Gdańskiej (specjalność radionawigacja). Po studiach pracował na wydziale nawigacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, później w Instytucie Morskim w Gdańsku. Zajmował się tworzeniem systemów radionawigacji i automatyzacji statków. Jego praca została zauważona i doceniona na arenie międzynarodowej – w październiku 1977 roku Jacek Starościak został prestiżowego The Royal Institute of Navigation w Londynie przy Królewskim Towarzystwie Geograficznym. Dwa lata później – w ramach stypendium British Council – ukończył podyplomowy kurs „Science & technology of navigation” w City of London Polytechnic. W 1980 roku, po powstaniu „Solidarności”, Jacek Starościak został przewodniczącym związkowej Komisji Zakładowej w Instytucie Morskim. W stanie wojennym działał w diecezjalnej komisji charytatywnej, zajmującej się m.in. rozdzielaniem darów napływających do Polski niemal z całego świata. W latach 80. pracował m.in. w Ośrodku do spraw Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku, kierował Redakcją Literatury Naukowej i Fachowej w Wydawnictwie Morskim, współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej w Gdańsku. Po zmianach ustrojowych 1989 roku Jacek Starościak był najpierw dyrektorem wojewódzkiego biura poselsko-senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego w Gdańsku, później – radnym w samorządzie Gdańska, a 10. lipca 1990 roku został prezydentem miasta. Urząd pełnił do czerwca 1991 r. Później pracował w Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był konsulem generalnym RP w Londynie, działał w Departamencie Unii Europejskiej i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych. Współpracował m.in. z Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim. Za zasługi dla Gdańska został w 2001 roku odznaczony medalem Księcia Mściwoja II. Prywatnie działał w Sopockim Klubie Morsów, uczestniczył w mistrzostwach świata w zimowym pływaniu w Finlandii (2016) i Estonii (2018), w zawodach w Chinach, Argentynie, Londynie, Mińsku. Napisał książkę „Wspomnienia gdańszczanina” (Gdańsk 2013). W ostatnich latach Jacek Starościak był uczestnikiem wielu akcji Komitetu Obrony Demokracji. Zmarł po ciężkiej chorobie.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Wojciech Stróżyk / Reporter