Bożena Bednarek-Michalska

Bożena Bednarek-Michalska

Ur. 1957 Zm. 05.05.2021

Wspomnienie

Emerytowana nauczycielka akademicka, bibliotekarka, kustosz dyplomowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Bożena Bednarek-Michalska pochodziła z Lubania Śląskiego. Tam w 1976 roku ukończyła liceum ogólnokształcące i wyjechała do Wrocławia, aby na uniwersytecie studiować filologię polską. Pracę magisterską obroniła w 1981 roku i niemal zaraz potem jeszcze raz – ale jak się okazało, na dobre – zmieniła miejsce zamieszkania. Wyjechała do Torunia, aby tam uczyć polskiego w jednej z najlepszych toruńskich szkół średnich - V Liceum Ogólnokształcącym. Jednak w stanie wojennym została z pracy w popularnej „piątce” zwolniona. Od roku 1982 na całe swoje życie zawodowe związała się z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu. W latach 1997-2003 była kierowniczką Sekcji Informacji w Oddziale Informacyjno-Rzeczowym, później specjalistką informacji i digitalizacji oraz koordynatorką Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (2006-2010). Dwukrotnie pełniła funkcję wicedyrektorki BG UMK – w latach 2003-2006 i 2010-2017. W międzyczasie się dokształcała: w 1994 roku ukończyła Podyplomowe Studium Programowania i Zastosowań Mikrokomputerów na wydziale fizyki, astronomii i informatyki stosowanej UMK oraz – w roku 2000 – Podyplomowe Studium Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych na wydziale nauk ekonomicznych i zarządzania toruńskiej uczelni. W swojej działalności zawodowej Bożena Bednarek-Michalska zajmowała się informacją elektroniczną i budowaniem zasobów cyfrowych. Działała na rzecz otwartej nauki i nowoczesnych modeli publikowania naukowego „open access”, zarówno na forum krajowym: w ramach Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Bibliotekarzy (EBIB), Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), jak i międzynarodowym: Electronic Information for Libraries (EIFL) i SPARC. Wykładała infobrokerstwo i zarządzanie informacją, uczyła pracy z nowoczesnymi elektronicznymi źródłami informacji, wartościowania informacji, tworzenia stron WWW i modeli „open access”. Zajęcia miała głównie na toruńskim uniwersytecie, ale też - gościnnie - na innych uczelniach, również za granicą. Wydała ponad 190 publikacji fachowych i naukowych dotyczących bibliotek cyfrowych, repozytoriów, nowoczesnych technologii i otwartej nauki. W latach 1997-2002 pracowała na rzecz Toruńskiego Stowarzyszenia dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi, w latach 1997-2003 działała w Towarzystwie Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia, w okresie 2003-2007 była członkinią Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej, a w latach 2001-2010 organizowała Komisję Wydawnictw Elektronicznych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Między 2010 a 2013 pracowała w interdyscyplinarnym zespole Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. Działalności Upowszechniającej Naukę, a następnie w zespole ds. otwartego dostępu do nauki. Ponadto redagowała portal Uwolnij Naukę i przez lata koordynowała realizację Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce. Działała też w międzynarodowym ruchu Open Access Movement. W roku 2018 przeszła na emeryturę. W 1997 r. otrzymała wyróżnienie miesięcznika „Pani” w plebiscycie 100 najbardziej aktywnych i profesjonalnych kobiet w Polsce, a w 1998 r. nagrodę Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego za ratowanie książek z powodzi w roku 1997. - Bożena Bednarek-Michalska była niezwykle zaangażowana w sprawy bibliotekarstwa i uniwersytetu, kreatywna, miała ogromną wiedzę i doświadczenie – tak pożegnali ją koledzy i koleżanki z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. - W naszej pamięci na zawsze pozostanie, jako osoba otwarta, radosna, patrząca optymistycznie na świat, kochająca ludzi. Będzie nam Jej ogromnie brakowało.

Grzegorz Giedrys

Zdjęcie profilowe: UMK