Roman Tubaja

Roman Tubaja

Ur. 1944 Zm. 17.04.2021

Wspomnienie

W latach 1980-2007 był dyrektorem Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Roman Tubaja urodził się w Warlubiu na Kociewiu. W 1967 roku ukończył etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Od samego początku zajął się tematyką budownictwa ludowego, włączając się w prace nad powstaniem parku etnograficznego. Prowadził badania terenowe w wielu regionach Polski: na Kujawach, Pałukach, ziemi chełmińskiej, Kaszubach, Kociewiu, w Borach Tucholskich, na Żuławach Wiślanych. W toruńskim Muzeum Etnograficznym pełnił z czasem funkcje kierownika Działu Budownictwa Ludowego i wicedyrektora ds. naukowych. W latach 80. doprowadził do wyremontowania dwóch spichlerzy na ul. Rabiańskiej, gdzie zostały umieszone magazyny zbiorów oraz pracownie. W latach 90. stworzył plany rozbudowy Parku Etnograficznego w Toruniu i Parku Etnograficznego w Kaszczorku. Roman Tubaja współpracował też przy powstaniu Parku Etnograficznego w Kłóbce – Oddziału Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku, służył cenną radą wielu ośrodkom muzealnym północnej Polski. Był autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów dotyczących architektury ludowej oraz muzealnictwa. Roman Tubaja uczestniczył w działalności kilku towarzystw branżowych. Od roku 1967 był członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, gdzie w latach 1992-1996 pełnił funkcję wiceprezesa. W latach 1997-1998 był jednym z założycieli Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, gdzie przez kilka kadencji był członkiem zarządu. W Związku Muzeów Polskich pełnił funkcję wiceprezesa i członka zarządu. Był powołany w skład wielu rad muzealnych, zwłaszcza muzeów na wolnym powietrzu. Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Za Opiekę nad Zabytkami”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” oraz Medalem im. Izydora Gulgowskiego.

Grzegorz Giedrys

Zdjęcie profilowe: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta