Andrzej Topczyj

Andrzej Topczyj

Ur. 16.05.1962 Zm. 30.11.2020

Wspomnienie

"Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami..." św. Jan Imieniny Andrzeja, 30 listopada 2020 roku. O godz. 10.30 otrzymałem telefoniczną, bardzo smutną wiadomość: Andrzej Topczyj zmarł. Wiadomość smutna, płaczliwa jak ten listopadowy, dżdżysty dzień. Myśli zakotłowały, przed oczyma stanęła cała nasza długoletnia znajomość, spotkania Klubu Inteligencji Twórczej i nie tylko, dyskusje o sztuce, życiu, przemijaniu. Nie ma ludzi niezastąpionych. Mówią to Ci, którzy nie znali Andrzeja, posiadał On dar wyjątkowy - umiał rozmawiać. Gadaliśmy o wszystkim – o poezji i literaturze, o filozofii starożytnej i nowożytnej, o malarstwie, filmach i teatrze, o polityce, kobietach, pieniądzach… o wszystkim. Andrzej niewyobrażalnie dużo czytał i to nie dlatego, że był polonistą w bieckim liceum, ale dlatego, że był ciekawy świata, zwłaszcza jego duchowej strony. Był poetą – pisał wiersze i znakomicie je recytował. Razem stworzyliśmy Klub Inteligencji Twórczej. Klub powstał z inicjatywy mojej i Andrzeja w 1999 roku. Jest to grono przyjaciół, których połączyła atencja do sztuki i potrzeba wymiany słów, obrazów, tonów, a także często myśli. Powstał także po to, aby zainteresować zwykłych zjadaczy hamburgerów dziedzictwem kulturalnym Biecza, Pogórza, Polski i Europy. Największym osiągnięciem Klubu jest stworzenie takiej atmosfery, w której ludzie różnego wieku, wykształcenia, poglądów, zawodów, różnych osiągnięć twórczych wreszcie, chcą razem uczestniczyć w artystycznych przedsięwzięciach obdarowując się wzajemnie efektami swojej pracy, własnym widzeniem świata i indywidualnymi doświadczeniami. Spotkania klubowe odbywały się najpierw w piwnicach Domu Zbója Becza, w Muzeum Ziemi Bieckiej, a od 2003 roku w piwnicach pod ratuszem. Były one połączeniem benefisu artystów i osób zasłużonych dla Biecza, wernisażu prac plastycznych, kabaretu i wieczoru muzycznego. Intencją założycieli było zorganizowanie platformy wymiany doświadczeń artystycznych, umacnianie tożsamości lokalnej i promowanie tysiącletniej spuścizny historycznej Biecza. Andrzej Topczyj był Dyrektorem Artystycznym Klubu Inteligencji Twórczej. Był pomysłodawcą oryginalnej nazwy naszego Klubu, hymnu klubowego i autorem większości scenariuszy naszych spotkań. To Andrzej własnym, cudzym lub wypracowanym wspólnie pomysłom, potrafił nadać intersujący kształt plastyczno-muzyczno-literacki. Z wdzięcznością myślę o ś.p. pamięci Andrzeju – Przyjacielu, Człowieku wielkim swoją skromnością i życzliwością, poecie, bieckim patriocie aż do bólu i animatorze kultury. Krótkie wspomnienie Przyjaciela kończę cytatem Jego wiersza pt. ”Wyświetlenie” z tomiku „W stronę ulicy Parkowej”: „Biecz znowu żegnał swojego rycerza, A z chóru płynęła przejmująca wielogłosowa Cisza”.

Dyrektor Generalny Klubu Inteligencji Twórczej Zbigniew Kurasz