Bohdan Gruchman

Bohdan Gruchman

Ur. 21.08.1928 Zm. 27.03.2021

Wspomnienie

Bohdan Gruchman był w latach 1967-1969 doradcą ONZ do spraw planowania regionalnego w Libii, a w latach 1972-1974 pracował w ONZ w Nowym Jorku. Od 1990 do 1996 roku był rektorem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Bohdan Gruchman pochodził z Lublińca na Śląsku. Z wykształcenia był prawnikiem (tytuł magistra nauk prawnych otrzymał w 1952 roku) i ekonomistą (doktorat obronił w 1962 roku, habilitację w 1967, a dekadę później otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych). W poznańskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej (przemianowanej w 1974 roku na Akademię Ekonomiczną, a w 2008 roku na Uniwersytet Ekonomiczny) pracował nieprzerwanie od 1966 roku. Dziewięć lat później został na sześć lat prorektorem tej uczelni. Od 1979 do 1990 kierował tam Instytutem Planowania, a w latach 1989-96 prof. Bohdan Gruchman był rektorem tej uczelni. Prof. Bohdan Gruchman był też wieloletnim członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Ekonomicznego PAN, Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członkiem założycielem „Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs” (GREMI) przy Uniwersytecie Paryskim I Panthéon-Sorbonne, członkiem Rady Naukowej przy Prezesie GUS, przewodniczącym Rady Międzynarodowych Targów Poznańskich, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Poznańskiej Fary, przewodniczącym Rady Społecznej przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim, honorowym prezydentem Fundacji UEP. W latach 1967-1969 był też doradcą ONZ do spraw planowania regionalnego w Libii, a od 1972 do 1974 roku pracował w centrali ONZ w Nowym Jorku w Departamencie Rozwoju Społecznego. Za swoje zasługi został wyróżniony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Kawalerskim Palm Akademickich Francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony dla Miasta Poznania, Złotym Hipolitem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, tytułem doctor honoris causa Akademii Ekonomicznej w Katowicach. „W zmarłym uczelnia straciła jednego z najzacniejszych członków społeczności akademickiej, wybitnego człowieka, którego wkład w rozwój Uczelni trudno przecenić, budzącego podziw i szacunek naukowca, dydaktyka i społecznika” – można przeczytać na stronie internetowej poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Marta Kaźmierska

Zdjęcie profilowe: Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta