Ewa Kofin

Ewa Kofin

Ur. 02.05.1931 Zm. 21.02.2021

Wspomnienie

Ewa Kofin była współtwórczynią festiwalu Wratislavia Cantans. Urodziła się w Makowie Podhalańskim. Studiowała teorię muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1956-75 była stałą recenzentką muzyczną na łamach „Słowa Polskiego”, współpracowała też z „Ruchem Muzycznym” i „Odrą”. Od 1966 do 1972 roku była dyrektorką Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia we Wrocławiu, od 1973 roku wykładała na Uniwersytecie Wrocławskim na kulturoznawstwie, a w latach 1982-96 na Akademii Muzycznej. Na muzykologii prowadziła zajęcia poświęcone krytyce muzycznej. Jej działania doprowadziły w latach 60. do zaproszenia do Wrocławia - przez władze miasta - Andrzeja Markowskiego i w konsekwencji do powstania festiwalu Wratislavia Cantans. Ewa Kofin miała na koncie pionierskie i oryginalne publikacje naukowe: „Muzyka telewizyjna” i „Semiologiczny aspekt muzyki”. W ostatnich latach opublikowała studium „Muzyka wokół nas” oraz wydane nakładem Narodowego Forum Muzyki dwa z pięciu tomów historii Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. Swoje doświadczenia z zakresu krytyki muzycznej podsumowała w skrypcie „Krytyka muzyczna”, a przeprowadzone przez nią wywiady z osobowościami życia muzycznego zebrano w tomie „Ich słowa”. Dzięki staraniom Ewy Kofin na początku lat 90. władze Uniwersytetu Wrocławskiego zaprosiły prof. dr. hab. Macieja Gołąba do reaktywowania studiów muzykologicznych na uczelni. „Zapamiętamy Ją, jako osobę nietuzinkową, prawą, pełną energii i niezwykle oddaną sprawom muzyki” – napisali w sieci pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rafał Zieliński

Zdjęcie profilowe: archiwum rodzinne