Karolina Mazur

Karolina Mazur

Ur. 1967 Zm. 15.12.2020

Wspomnienie

Karolina Mazur była profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Studia magisterskie na wydziale inżynieryjno-ekonomicznym przemysłu ukończyła w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Później w tej samej uczelni obroniła najpierw doktorat – w 2000 roku rozprawę o strategiach małych i średnich przedsiębiorstw, a 12 lat później (w międzyczasie wrocławska szkoła zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny) – habilitację, rozprawą o tworzeniu i przywłaszczaniu wartości. Na Uniwersytecie Zielonogórskim pracowała od 1991 roku, początkowo była asystentem. Wśród dziedzin, którymi się zajmowała były m.in. zarządzanie projektami, nauka o organizacji, zarządzanie strategiczne, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem w finansach, społeczna odpowiedzialność biznesu. Przez lata kierowała zakładem zarządzania wartością w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości UZ. Zarządzała też projektami badawczymi, dotyczącymi m.in. zarządzania strategicznego, zarządzania wartością, pomiaru kapitału intelektualnego, zarządzania projektami, przedsiębiorczości i innowacyjności. Udzielała się w organizacjach naukowych – była członkinią British Academy of Management, stowarzyszenia EBES i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Swoją wiedzę opierała nie tylko na stidiach i badaniach teoretycznych, ale też na doświadczeniu w biznesie – od 2003 do 2004 roku odpowiadała za planowanie zasobami przedsiębiorstwa w zielonogórskiej firmie Trax S.A., a w 2013 roku odbyła staż w 4System. Tworzyła opracowania i ekspertyzy biznesowe dla przedsiębiorstw działających w branżach: wysokich technologii, produkcyjnej, szkoleniowej, logistyki, wydobywczej i finansowej. Była też współautorką strategii opracowywanych dla instytucji sektora publicznego.

Maja Sałwacka

Zdjęcie profilowe: Archiwum UZ