Bohdan Jałowiecki

Bohdan Jałowiecki

Ur. 26.02.1936 Zm. 09.12.2020

Wspomnienie

Bohdan Jałowiecki był absolwentem etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, rocznik 1956. Doktorat zrobił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 1965 roku, habilitację z socjologii – dziesięć lat później, również w Poznaniu. W latach 70. pracował naukowo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Był autorem 18 książek oraz redaktorem kilkunastu wydawnictw zbiorowych. Ponad 20 prac opublikował za granicą w różnych językach. W jego bibliografii znajduje się m.in. siedem monografii poświęconych miastom polskim i europejskim: „Społeczna przestrzeń metropolii”, „Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej”, (wspólnie z M. S. Szczepańskim), „Rozwój regionalny, rozwój regionalny w perspektywie socjologicznej” (wspólnie z M. S. Szczepańskim i G. Gorzelakiem), „Globalny świat metropolii”, „Czytanie miasta” oraz „Społeczne wytwarzanie przestrzeni”. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie Paryż I – Sorbona oraz na Uniwersytecie im. Paula Valèry'ego w Montpellier. W latach 1970-1974 brał udział w opracowaniu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Algieru. Prof. Jałowiecki często wypowiadał się na miejskie tematy warszawskie w „Gazecie Stołecznej”. Uważał Warszawę za jedno ze swoich miast, w którym zamieszkał już jako dojrzały człowiek. Wiedział, że w Warszawie wiele należy zmienić. Miał radykalne wizje. - Warszawa w połowie wieku będzie miastem trzymilionowym - mówił „Gazecie Wyborczej” w 2008 roku. - Potrzebuje prezydenta wizjonera, i to na dwie, trzy kadencje, który wynająłby architektów i przebudował miasto tak, jak kiedyś Georges Haussmann przebudował Paryż. Potrzeba nam takiego Haussmanna, który przeforsował wielki miejski projekt, nie oglądając się na kupców, ówczesnych deweloperów i inne lobby. Bohdan Jałowiecki krytykował stolicę za nieład przestrzenny, niedostosowanie przestrzeni do potrzeb mieszkańców, „samochodozę”. Mówił, że w takim mieście często żyje się ciężko. Ale dostrzegał zmiany na lepsze. Nadziei upatrywał w ruchach miejskich i ideach niesionych przez nowe pokolenie aktywistów. - Mamy ruchy miejskie, które powstały z postawy krytycznej wobec tego, co się w mieście dzieje, ruchy lokatorskie podejmujące problem reprywatyzacji - mówił w 2016 roku. - Są grupy nacisku postulujące wytyczanie ścieżek rowerowych, utrzymanie terenów zielonych. Fajnie”. W ostatnich latach życia prof. Bohdan Jałowiecki był związany z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojciech Tymowski

Zdjęcie profilowe: Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta