Adrian Napierała

Adrian Napierała

Ur. 23.07.1978 Zm. 09.12.2020

Wspomnienie

Wójt podpoznańskiej gminy Dopiewo. Był jednym z młodszych w Polsce samorządowców. Adrian Napierała kierował gminą Dopiewo od 2014 r. Zarówno na pierwszą, jak i na drugą kadencję został wybrany przez mieszkańców już w pierwszej turze. W 2014 roku dostał ponad 67 proc. głosów, cztery lata później jeszcze poprawił ten wynik, zyskując poparcie ponad 78 proc. głosujących. Walczył m.in. o to, by linie energetyczne budowane były zgodnie z sugestiami mieszkańców. Uczestniczył w negocjacjach z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, które dla Dopiewa kończyły się sukcesem. W 2020 roku znalazł się w gronie samorządowców, którzy sprzeciwiali się przekazaniu Poczcie Polskiej spisów wyborców przed elekcją prezydencką. Zanim Adrian Napierała został wójtem, przez 10 lat, był prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie. Kierował tą firmą na tyle sprawnie, że Wielkopolski Instytut Jakości przyznał mu tytuł „Wielkopolskiego Menadżera Jakości”, a sam ZUK otrzymał „Srebrny Primus Nominatus”, certyfikat ISO 9001: 2008, znak „Wielkopolska Jakość” i znalazł się w gronie laureatów „Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością”. Kierowana przez Adriana Napierałę gmina zajęła w 2020 roku 5. miejsce w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019” w kategorii gmin wiejskich. Adrian Napierała był prawnikiem, absolwentem poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Dodatkowo na Politechnice Poznańskiej ukończył studia podyplomowe, związane z wcześniejszą pracą zawodową: „systemy wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków”, oraz studia menadżerskie „nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”.

Tomasz Cylka

Zdjęcie profilowe: UG Dopiewo