Maria Piechotka

Maria Piechotka

Ur. 12.07.1920 Zm. 28.11.2020

Wspomnienie

Uczestniczka powstania warszawskiego, współprojektantka odbudowy archikatedry św. Jana Chrzciciela, współautorka osiedli mieszkaniowych na Bielanach i badaczka architektury synagog. - Pracując w określonych warunkach historycznych, chcieliśmy stworzyć ludziom takie środowisko, w którym żyłoby im się dobrze, wygodnie i przyjemnie. Głównym naszym dziełem są Bielany i mam szereg dowodów, że wielu mieszkańców jest zadowolonych, dobrze im się mieszka, są emocjonalnie z nimi związani, mają tam swoje miejsce – powiedziała w wywiadzie dla pisma „Architektura Murator”. Maria Piechotka, z domu Huber, całe zawodowe życie była związana z Warszawą, choć nie była rodowitą warszawianką. Przyszła na świat w Krakowie. Dorastała w Tarnowie. Do stolicy przyjechała po maturze zdanej w 1938 roku w szkole sióstr urszulanek. Podjęła studia na wydziale architektury Politechniki Warszawskiej, a gdy wybuchła wojna, kontynuowała naukę na tajnych kompletach. Tu poznała swojego przyszłego męża i partnera w zawodzie – architekta Kazimierza Piechotkę (1919–2010). Pobrali się w czasie powstania warszawskiego w nieistniejącym już dziś kościele Dzieciątka Jezus przy ul. Moniuszki. Maria Piechotka była wtedy łączniczką Jerzego Brauna „Kulczyckiego” z Delegatury Rządu na Kraj. Po wojnie pracowała w Państwowej Pracowni Konserwacji Zabytków i w Miastoprojekcie Stolicy Północ. W 1948 roku ukończyła studia i założyła z mężem spółkę autorską, która działała przez 60 lat. Piechotkowie projektowali osiedla mieszkaniowe Bielany I, II, III i IV, realizowane od 1951 r. do końca lat 60., obecnie wpisane na listę dóbr kultury współczesnej Stowarzyszenia Architektów Polskich. Współpracowali z prof. Janem Zachwatowiczem przy odbudowie warszawskiej archikatedry św. Jana Chrzciciela. Kierowali też wielobranżowym zespołem, który opracował system budownictwa wielkopłytowego W-70 i Wk-70. System ten został wdrożony na terenie całego kraju. Zastosowano go m.in. przy budowie bloków Ursynowa Północnego. Maria Piechotka badała też architekturę synagog rozsianych na terenie Polski. Efektem tych prac są książki: „Bramy nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej” (1957), „Bramy nieba. Bożnice murowane” (1999), „Krajobraz z menorą” (2008) W latach 1961-65 Maria Piechotka była posłanką wybraną do Sejmu PRL-u w okręgu Warszawa Wola. Pełniła funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej Komisji Budownictwa

Tomasz Urzykowski

Zdjęcie profilowe: Mariusz Gaczyński / East News