Marcin Król

Marcin Król

Ur. 19.05.1944 Zm. 25.11.2020

Wspomnienie

Historyk idei, filozof, publicysta. Był absolwentem VI LO im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W marcu 1968 roku, jako doktorant na Uniwersytecie Warszawskim, został aresztowany za udział w studenckich protestach. Przesiedział w więzieniu kilka miesięcy. Ale studia na wydziale socjologii i filozofii - w 1972 roku - ukończył. Później, również na UW, się habilitował. A w 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Po studiach, w latach 70., pracował w Polskiej Akademii Nauk. W 1975 roku Marcin Król został jednym z sygnatariuszy „Listu 59” – protestu intelektualistów przeciwko zmianom w Konstytucji PRL: wpisaniu kierowniczej roli PZPR oraz sojuszu Polski z ZSRR. W 1978 roku założył opozycyjne wobec władz PRL pismo „Res Publica” - i został jego redaktorem naczelnym. Pisał też do paryskiej „Kultury”. Współpracował z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, od jesieni 1977 roku wykładał w ramach Uniwersytetu Latającego. Na początku lat 80., w czasie tzw. pierwszej „Solidarności”, był doradcą związkowego Regionu Mazowsze. Pisał dla drugiego obiegu, był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, w 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu (pracował w zespole ds. reform politycznych oraz w podzespole ds. środków masowego przekazu). Później - w 1990 roku - zaangażował się w kampanię prezydencką Tadeusza Mazowieckiego. W końcu jednak zrezygnował z polityki, poświęcając się pracy akademickiej. W latach 1996-2002 był dziekanem wydziału stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji warszawskiej uczelni, kierownikiem Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Wykładał też w Zakładzie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Poza tym zasiadał w zarządzie Fundacji Batorego, był też redaktorem naczelnym pisma „Res Publica Nowa”, członkiem Collegium Invisibile, przewodniczącym Rady Fundacji im. Stefana Batorego. Marcin Król był autorem wielu książek, napisał m.in. „Historię myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne”, „Krótką historię myśli politycznej”, „Klęskę rozumu: kulisy najważniejszych wydarzeń w historii najnowszej”, „Europę w obliczu końca”. W 2011 roku za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku mówił w głośnej rozmowie z „Gazetą Wyborczą”: - Źródłem wszystkich naszych problemów jest upadek myślenia. W gruncie rzeczy o to chodzi. Myślenia, które traktowało samo siebie nieprawdopodobnie poważnie. Skupić się i przeczytać cztery kolumny czegoś istotnego bez żarcików, przerywników, czegoś, co nie zostało umajone atrakcyjnymi zdjęciami, filmikiem - to jest dziś wyczyn jak wyprawa na Marsa.

Rafał Wójcik

Zdjęcie profilowe: Albert Zawada / Agencja Gazeta