Zbigniew Oniszczuk

Zbigniew Oniszczuk

Ur. 1955 Zm. 2020-11-08

Wspomnienie

- Był wspaniałym naukowcem i niezwykle znaną postacią środowiska medioznawców – tak Zbigniewa Oniszczuka pożegnali współpracownicy z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podkreślając przy tym, że uczony był człowiekiem energicznym i entuzjastycznie nastawionym do życia. Z Zakładem Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zbigniew Oniszczuk był związany od 1981 roku. W 2003 roku uzyskał na tej uczelni habilitację. Od 2005 do 2012 roku był zastępcą dyrektora Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. W 2014 roku został kierownikiem Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych. Wykładał też w Wyższej Szkole Humanistycznej w Katowicach oraz – w tym samym mieście - w wydziale zamiejscowym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Zbigniew Oniszczuk był autorem ponad 80 publikacji naukowych o funkcjonowaniu mediów masowych i ich związkach z polityką, oraz o przemianach zachodzących w systemach medialnych Polski i innych krajów. Na wyróżnienie zasługuje tu książka „Kształtowanie się polityki medialnej (Medienpolitik) rządu RFN w latach 1949-1989”. Poza Polską publikował na łamach czasopism w Niemczech, Austrii i Rosji. Zbigniew Oniszczuk był stypendystą niemieckiej Fundacji Konrada Adenauera i Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu w Salzburgu, a od 2004 r. – członkiem Niemieckiego Towarzystwa Medioznawczego „Deutsche Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft”. W 2007 r. uczestniczył w tworzeniu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, którego był wiceprezesem w latach 2013-2019. Ostatnim projektem - którym kierował w latach 2016-2020 – był grant Narodowego Centrum Nauki „Opus 10”, poświęcony badaniom powiązań elit mediów i polityki w Polsce. Zbigniew Oniszczuk zmarł po ciężkiej chorobie.

Marcin Pietraszewski

Zdjęcie profilowe: Uniwersytet Śląski