Mieczysław Jaryczewski

Mieczysław Jaryczewski

Ur. 11.10.1913 Zm. 09.10.1982

Wspomnienie

To już 38 lat kiedy odszedł od nas dziadek Mieczysław Jaryczewski, zawsze uśmiechnięty, pogodny, zaangażowany w życie prywatne jak i zawodowe. Po ukończeniu 7-klasowej szkoły powszechnej i następnie 4-letniej Szkoły Handlowej Męskiej Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu powołany został do zasadniczej służby wojskowej. W latach 1933-1934 r odbywał szkolenie teoretyczne w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, następnie w tym samym 1934 roku brał udział w szkoleniu praktycznym w 20 Pułku Artylerii Lekkiej. Po odbyciu ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy artylerii. W 1938 roku pracował jako konduktor Elektrycznych Kolei Dojazdowych w Warszawie (w międzyczasie uczestniczył na stanowisku dowódcy plutonu w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy rezerwy w 20 pułku artylerii lekkiej), po czym od 1 sierpnia 1938 do 5 kwietnia 1939 roku był praktykantem II kategorii w Urzędzie Skarbowym w Wołkowysku. Zmobilizowany 8 kwietnia 1939 roku do 20 Pułku Artylerii Lekkiej, w jego szeregach wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku. Na stanowisku dowódcy plutonu transportowego 3 baterii armat w I dywizjonie walczył w bitwie pod Mławą, następnie w obronie mostu pod Maciejowicami, wreszcie w obronie Falenicy. Uniknąwszy niewoli, po zakończeniu działań wojennych został ponownie zatrudniony w Elektrycznych Kolejach Dojazdowych, gdzie pełnił funkcje konduktora, zawiadowcy stacji, dyżurnego ruchu i komendanta Służby Ochrony Kolei będąc jednocześnie od 29.03.1947 roku przewodniczącym Rady Nadzorczej przedsiębiorstwa. Od 29 czerwca 1948 do 23 czerwca 1950 roku pracował na stanowisku referendarza w Dyrekcji Warszawskich Kolei Dojazdowych, następnie był głównym referendarzem w Głównych Warsztatach Elektrotrakcji w Grodzisku Mazowieckim. Od 1 marca 1952 roku był zatrudniony w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie. W kwietniu 1961 roku był członkiem Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej. Zmarł 9 października 1982 roku w Szpitalu Kolejowym w Warszawie-Międzylesiu.

Zawsze pamiętający wnuk Robert Jaryczewski