Janusz Symonides

Janusz Symonides

Ur. 05.03.1938 Zm. 23.04.2020

Wspomnienie

Wybitny znawca prawa międzynarodowego, dyplomata, były prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Janusz Symonides urodził się w Brześciu nad Bugiem. W 1954 r. ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu i dzięki maturze zdanej z wyróżnieniem mógł podjąć studia w Szkole Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. Z powodów politycznych nie został dopuszczony do egzaminów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w 1959 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W tym samym roku został asystentem na nowo otwartym wydziale prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tam w 1963 r. obronił pracę doktorską. Habilitację uzyskał w 1968 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miał wtedy 29 lat. Z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika Janusz Symonides był związany do 1973 r., pełniąc funkcje kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego, dyrektora Instytutu Prawno-Ustrojowego, a w latach 1969-1973 - prorektora uczelni do spraw nauczania. W 1973 roku Janusz Symonides rozpoczął pracę w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, siedem lat później został jego dyrektorem. W roku 1989 wyjechał do Paryża, przez ponad 10 lat kierując Departamentem Praw Człowieka i Pokoju UNESCO. Był ekspertem OBWE, brał udział w międzynarodowych pracach nad Konwencją o Prawie Morza. Na toruński uniwersytet Janusz Symonides powrócił w 2000 r., przez wiele lat pracując w nowo utworzonym Instytucie Stosunków Międzynarodowych, oraz kierując tam Zakładem Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego. Janusz Symonides był też profesorem w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesorem wizytującym wielu uniwersytetów i instytucji naukowych w Europie, USA i Afryce, m.in. w Nowym Jorku, Pittsburghu, Kilonii, Hadze, Strasburgu, wykładał w Studium Służby Zagranicznej MSZ. Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Windsor w Kanadzie.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Wojciech Olkuśnik/Agencja Gazeta