Józefa Hennelowa

Józefa Hennelowa

Ur. 01.04.1925 Zm. 22.08.2020

Wspomnienie

Dziennikarka, publicystka, posłanka na Sejm X i I kadencji Sejmu RP, Przez większość życia związana z „Tygodnikiem Powszechnym” Józefa Hennelowa urodziła się w Wilnie, tam w czasie II wojny światowej należała do Szarych Szeregów. Po wojnie zamieszkała w Krakowie, gdzie w 1951 roku ukończyła studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Równolegle ze studiami pracowała – od połowy 1948 roku – w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, gdzie była najpierw dziennikarką, potem sekretarzem redakcji i wreszcie zastępcą redaktora naczelnego. Swoje teksty publikowała m.in. w takich rubrykach, jak „Na co dzień i od święta”, „Widziane z domu”, „Z domu i nie tylko”, „Votum separatum”. Z czytelnikami czasopisma pożegnała się latem 2012 roku z powodu – jak uzasadniła – zaawanowanego wieku (miała wtedy 87 lat). Ale pracować nie przestała – zamiast w gazecie, publikowała teksty na stronie internetowej klubów sympatyków „Tygodnika Powszechnego”. Józefa Hennelowa działała m.in. w krakowskim Klubie Inteligencji Katolickiej , Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszeniu Opieki nad Więźniami „Patronat”, Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa, Amnesty International, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, zakładała Małopolskie Towarzystwo Oświatowe. W latach 1989–1991 była posłanką na Sejm kontraktowy z listy solidarnościowego Komitetu Obywatelskiego i – w latach 1991-1993 – posłanką Sejmu RP I kadencji z ramienia nowej partii - Unii Demokratycznej. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Michał Łepecki / Agencja Gazeta