Maria Kaczyńska

Maria Kaczyńska

Ur. 21.08.1942 Zm. 10.04.2010

Wspomnienie

Żona prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Pierwsza Dama Rzeczypospolitej. Mąż mówił, że nie przetrwałby bez niej w polityce. Maria Kaczyńska urodziła się w Machowie, matka była nauczycielką, a ojciec leśniczym. Rodzina przybyła na teren dzisiejszej Polski z Wilna. Ojciec walczył w wileńskiej partyzantce, jeden z jego braci w szeregach Korpusu gen. Andersa pod Monte Cassino. Drugi brat zginął w Katyniu. Z wykształcenia była ekonomistką, pracowała w Instytucie Morskim. Od 2005 r., gdy zamieszkała w Pałacu Prezydenckim, odgrywała aktywną rolę, zwłaszcza w działalności charytatywnej. W 2007 r. uczestniczyła w otwarciu Domu Polskiego w Petersburgu wraz z Ludmiłą Putin, żoną ówczesnego prezydenta Rosji. Reprezentowała Polskę na forum UNICEF, działała na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka. W 2008 r. podpisała apel o niezmienianie zapisów ustawy antyaborcyjnej, czym naraziła się na atak ze strony skrajnych sił politycznych. W 2009 r. uczestniczyła w Kongresie Kobiet Polskich. Osoby, które ją znały, zawsze podkreślały jej ciepło, inteligencję i poczucie humoru. W 2009 r., mówiąc w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" o tym, że polskie kobiety powinny aktywnie uczestniczyć w polityce, przypomniała, że sama zrezygnowała z zajęć zawodowych i poświęciła się domowi, bo mąż był zajęty pracą. Spoczęła wraz z Lechem Kaczyńskim w sarkofagu z miodowego onyksu w przedsionku krypty Srebrnych Dzwonów. Byłą pierwszą kobietą, od czasów polskich królowych, pochowaną w tym miejscu.

Paweł Wroński

Zdjęcie profilowe: Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta