Zdzisław Szpakowski

Zdzisław Szpakowski

Ur. 01.03.1926 Zm. 26.10.2006

Wspomnienie

Długoletni redaktor miesięcznika "Więź" i wykładowca KUL-u, redaktor działu historycznego w "Gazecie Polskiej". Socjolog, historyk. Zdzisław Szpakowski pochodził ze Świsłoczy w zachodniej Białorusi. Był zasłużony w walce o wolną Polskę: od 1942 do 1947 r. walczył w podziemiu (Narodowe Siły Zbrojne, Armia Krajowa), na przełomie lat 50. i 60. był członkiem Klubu Krzywego Koła, oraz warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Pracował w redakcji wydawanego przez KIK czasopisma "Więź". Brał udział w zakładaniu Towarzystwa Kursów Naukowych, był kilkakrotnie aresztowany. Jego pasją była najnowsza historia Polski. Zdzisław Szpakowski był świetnym mówcą. Kochał katolicką tradycję, zaznaczał jednak, że nie jest "integrystą", ale "integralistą".

Redakcja

Zdjęcie profilowe: zbiory Ośrodka Karta