Jerzy Jarnuszkiewicz

Jerzy Jarnuszkiewicz

Ur. 27.02.1919 Zm. 14.07.2005

Wspomnienie

Wybitny rzeźbiarz i nauczyciel kilku pokoleń polskich artystów. W warszawskiej ASP prowadził eksperymentalną pracownię na Wydziale Rzeźby. Sam był, jak na drugą połowę wieku XX, artystą umiarkowanie awangardowym. Jedną z jego najwcześniejszych figur jest "Mały Powstaniec" z 1946 r., w latach 80. odlany w brązie i ustawiony na Starym Mieście w Warszawie. Wykonywał też heroiczne postaci dla Cmentarza - Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. W latach 60. Jerzy Jarnuszkiewicz tworzył rzeźby abstrakcyjne, nowoczesne konstrukcje ze spawanych blach sugerujące ruch. Jednocześnie w jego sztuce pojawił się nurt religijny. Wykonał krucyfiksy dla kościołów w Quebecu i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Na dziedzińcu tej uczelni stoi jego najbardziej znana rzeźba - pomnik Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego (1979-83).

Redakcja