Jan Winiecki

Jan Winiecki

Ur. 21.06.1938 Zm. 07.06.2016

Wspomnienie

Wybitny ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej, założyciel i honorowy przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Był ceniony w Polsce i za granicą - prowadził m.in. badania globalnych cykli surowcowych. Pracował też na Uniwersytecie Aalborgu w Danii i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. W 1984 r. został zwolniony z pracy w Polskiej Akademii Nauk za współpracę z podziemną „Solidarnością”. W 1992 r. otrzymał Nagrodę Kisiela. Pisał artykuły do prasy, gdzie dał się poznać jako bezkompromisowy polemista. Uważał, że jego misją jest uczenie Polaków ekonomicznego rozsądku. Współzakładał Centrum im. A. Smitha. W 2016 r. zdążył jeszcze wydać „Shortcut or Piecemeal: Economic Development Strategies and Structural Change” - książkę, w której podsumowywał swoje wieloletnie rozważania nad rozwojem gospodarczym.

Redakcja