Zdzisław Żygulski

Zdzisław Żygulski

Ur. 18.08.1921 Zm. 14.05.2015

Wspomnienie

Historyk sztuki, znawca broni, wieloletni pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, profesor krakowskiej ASP, zmarł w wieku 94 lat. Prof. Żygulski był cenionym w świecie znawcą dawnej broni. W 1969 r. jako ekspert UNESCO, wspólnie z Aleksandrem Czartoryskim, zinwentaryzował i zreorganizował zbrojownię rycerzy św. Jana Jerozolimskiego w La Valletcie. Przez kilkadziesiąt lat prof. Żygulski pracował w Muzeum Narodowym w Krakowie, opiekując się m.in. zbrojownią w Muzeum Książąt Czartoryskich. Założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy przy MNK w latach 1975-81 był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Sztuki i Historii Wojskowej (IAMAM). W 1955 r. prof. Zdzisław Żygulski zorganizował Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule. Napisał kilkadziesiąt książek i 200 artykułów. Znał biegle sześć języków. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja