Krzysztof Skóra

Krzysztof Skóra

Ur. 30.09.1950 Zm. 12.02.2016

Wspomnienie

Wybitny polski biolog i ekolog, twórca Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego i fokarium w Helu. Prof. Krzysztof Skóra całe życie związany był z Uniwersytetem Gdańskim. W 2004 r. habilitował się pracą: „Zagrożenia naturalnej różnorodności gatunkowej nektonu Zatoki Gdańskiej”. Bo to właśnie przyroda Zatoki interesowała go najbardziej. W 1992 r. z jego inicjatywy powstała Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Profesor prowadził tam badania dotyczące ekologii ryb i sposobów ochrony rzadkich gatunków bałtyckiej flory i fauny, szczególnie foki szarej. Częścią stacji jest jedyne w Polsce fokarium, w którym prowadzi się badania nad tymi zwierzętami. Trafiają do niego także znajdowane na plażach foki wymagające pomocy medycznej. W ostatnich latach prof. Skóra prowadził również starania nad ocaleniem bałtyckiego morświna. Obok fokarium planował morświnarium. Prof. Krzysztof Skóra był członkiem Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Badań Morza, a także Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jako pierwsza prywatna osoba otrzymał w 2008 r. Szwedzką Nagrodę Bałtyku przyznawaną za istotny wkład w ochronę wód Bałtyku. - Krzysztof dokonał rzeczy niebywałej, przyrodniczo przywrócił Bałtyk Polakom - uważa Adam Wajrak, działacz na rzecz ochrony środowiska, dziennikarz „Gazety Wyborczej”. - Pokazał, że to morze to coś więcej niż tylko śledzie, prom do Szwecji i zadeptane plaże.

Maciej Sandecki

Zdjęcie profilowe: Damian Kramski / Agencja Gazeta