Mieczysław Inglot

Mieczysław Inglot

Ur. 11.01.1931 Zm. 24.03.2019

Wspomnienie

Wybitny historyk literatury polskiej, znawca romantyzmu, wychowawca wielu pokoleń polonistów, wiceprezes Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Urodził się we Lwowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował polonistykę, ale w 1957 r. podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, z którym związany był przez wiele lat jako pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i kierownik Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej. Prof. Inglot był autorem kilkuset publikacji na temat roli i tradycji Lwowa w kulturze polskiej, literatury dziecięcej, metodyki nauczania języka polskiego i jej historii. Zajmował się też tematyką judaistyczną. Z Wydawnictwem Ossolineum związany był m.in. jako autor licznych publikacji, a także wstępów do wydań utworów Słowackiego i Fredry, które ukazały się w serii Biblioteka Narodowa. W latach 1972-87 prof. Inglot był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, od 1957 r. należał do Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W latach 1975-90 był członkiem Rady Naukowej Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, także jej przewodniczącym. Działał także w Komitecie Nauk o Literaturze i Komitecie Nauk Historycznych PAN. Prof. Inglot był wiceprezesem Zarządu Fundacji Alzheimerowskiej we Wrocławiu i członkiem Klubu „Tygodnika Powszechnego”. Odznaczono go m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Budowniczego Miasta Wrocławia.

Redakcja