Edward Latos

Edward Latos

Ur. 18.03.1922 Zm. 29.12.2018

Wspomnienie

Nestor bydgoskich pediatrów. Szpitalem dziecięcym kierował przez ponad 30 lat. Urodził się w Koronowie, ukończył gimnazjum w Tucholi. W czasie wojny był więźniem hitlerowskiego obozu w Potulicach (podobozu Stutthofu). Studia lekarskie ukończył na Akademii Medycznej w Poznaniu. Do Bydgoszczy przeprowadził się w 1950 r. W latach 1959–91 był dyrektorem bydgoskiego szpitala dziecięcego. Do legendy przeszły zeszyty, w których zapisywał rodzicom uwagi dotyczące chorób ich pociech. Po przejściu na emeryturę nie porzucił medycyny – był kierownikiem specjalizacji ponad 100 lekarzy. Nagradzany i odznaczany za swoje zaangażowanie i dokonania zawodowe, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Kazimierza Wielkiego. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Redakcja