Andrzej K. Banach

Andrzej K. Banach

Ur. 14.01.1944 Zm. 07.04.2019

Wspomnienie

Wybitny badacz dziejów kultury, oświaty, nauki i inteligencji w wiekach XVII-XX. Znawca dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Instytutu Historii UJ Andrzej Banach w latach 2005-12 pełnił funkcję dziekana Wydziału Historycznego, a w latach 2011–14 kierownika Zakładu Historii Oświaty i Kultury Instytutu Historii. Od 2001 r. był redaktorem naczelnym „Kroniki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, wydawnictwa ukazującego się drukiem od 1887 r. Prof. Banach był autorem wielu prac naukowych, w tym monografii o studiach młodzieży chłopskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie tzw. autonomii galicyjskiej, i współautorem „Dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego” (2000). Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009).

Redakcja