Teresa Rabska

Teresa Rabska

Ur. 20.10.1926 Zm. 07.08.2018

Wspomnienie

Była pierwszą kobietą prorektorem w historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nauk prawnych Teresa Rabska na UAM była przez wiele lat kierownikiem Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego (1969-97), prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji (1975-78) i prorektorem ds. studenckich (1984-85). Prof. Rabska była współtwórczynią dziedziny publicznego prawa gospodarczego. W latach 1989-99 jako ekspert Sejmu i Senatu brała udział w pracach nad reformami kształtującymi system administracji centralnej i samorządu terytorialnego. Pracowała też w zespole ds. Reorganizacji Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów oraz w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP (1994), a cztery lata później w radzie ds. reform ustrojowych państwa. Prof. Teresa Rabska była odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 r. została Honorową Obywatelką Miasta Poznania.

al.

Zdjęcie profilowe: Przemysław Graf / Agencja Wyborcza.pl