Roman Kirstein

Roman Kirstein

Ur. 26.12.1943 Zm. 05.04.2019

Wspomnienie

Był legendą opolskiej „Solidarności”, jedną z najwybitniejszych postaci antykomunistycznej opozycji w czasach PRL-u. 19 września 1980 r. technik samochodowy Roman Kirstein został wybrany na wiceprzewodniczącego Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Opolu. Został także jednym z sygnatariuszy statutu związku. Z jego inicjatywy w listopadzie 1980 r. powstał biuletyn „Solidarność Opolszczyzny”. Kirstein był również inicjatorem i głównym organizatorem strajku okupacyjnego w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Opolu 29 listopada 1980 r. Efektem tej akcji było pozyskanie przez MKZ NSZZ „S” w Opolu części pomieszczeń w gmachu WRZZ przy ul. Reymonta. Gdy 23 grudnia 1980 r. dotychczasowy przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” w Opolu Bogusław Bardon złożył rezygnację, na jego miejsce wybrano Kirsteina. Roman Kirstein kierował opolską „Solidarnością” w najbardziej dramatycznym dla związku okresie wielkiego kryzysu politycznego, jaki wybuchł w Polsce w marcu 1981 r. po pobiciu przez milicję grupy działaczy związkowych w Bydgoszczy. MKZ Opole przekształcił się wtedy w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Ze względów bezpieczeństwa ścisłe kierownictwo MKS z Kirsteinem na czele przeniosło się z Opola do Prudnika, na teren zakładów Frotex. Od października 1981 r. był wiceprzewodniczącym ZR. 13 grudnia Roman Kirstein został internowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu. Pozornie przystał na współpracę z SB, ale po zwolnieniu z internowania ukrywał się. Gdy wrócił do domu, został ponownie internowany w więzieniu w Strzelcach Opolskich, potem w filii KZ Gross-Rosen w Kamiennej Górze, Głogowie, wreszcie trafił do szpitala więziennego we Wrocławiu. W tym czasie jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, 1 lipca zwolniono go z internowania. Po wyjeździe z kraju w 1983 r. niemal wszystkich członków ścisłego kierownictwa ZR Śląska Opolskiego NSZZ „Solidarność” Kirstein kontynuował działalność związkowo-opozycyjną. W październiku 1986 r. został członkiem Tymczasowej Rady Regionalnej NSZZ „S” Śląska Opolskiego. Roman Kirstein był także współtwórcą Banku Pomocy Bezrobotnym, który w latach 1985-87 pomagał szykanowanym działaczom opolskiej „S”. Źródłem funduszy dla banku były środki finansowe i materialne (odzież, żywność, a nawet samochód) pozyskiwane od osób prywatnych przebywających za granicą, m.in. w RFN. Z końcem stycznia 1989 r., u progu rozmów Okrągłego Stołu, Kirstein w liście do Lecha Wałęsy przestrzegał przed negatywnymi konsekwencjami obranej przez niego linii działania. W kwietniu 1989 r. został jednak członkiem Opolskiego Komitetu Obywatelskiego „S". Rok później Kirstein wystartował jako kandydat ruchu obywatelskiego w wyborach samorządowych. W maju 1990 r. został członkiem Rady Miasta Opola. Do 1994 r. był w jej składzie przewodniczącym komisji budżetu i polityki ekonomicznej. W tym czasie działał także w lokalnych strukturach Porozumienia Centrum w Opolu. W latach 1991-94 stał na czele miejskiej organizacji tej partii w Opolu. „Pan Roman był głównym inicjatorem i organizatorem powstania Izby Pamięci Solidarności. Przez wiele lat swojej społecznej aktywności podejmował działania służące ludziom. Wspierał Polaków na Białorusi, inicjował powstanie rad dzielnic. Bez niego Opole nie byłoby miastem, jakie znamy” – napisał prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Redakcja