Janusz Maciej Hereźniak

Janusz Maciej Hereźniak

Ur. 24.01.1935 Zm. 06.03.2016

Wspomnienie

Wybitny geobotanik, dendrolog, ekolog i popularyzator wiedzy przyrodniczej. Ukochaną Jurę Częstochowską pięknie fotografował. Prof. Hereźniak pracował w Katedrze Geobotaniki i Ekologii Roślin Uniwersytetu Łódzkiego. Był członkiem PAN. Dzięki niemu nastąpił intensywny rozwój badań biologicznych (florystycznych i fitosocjologicznych) w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Aktywnie wspierał wszelkie działania proekologiczne. Angażował się w działalność Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego. Zajmował się również fotografią - naukową i artystyczną, w szczególności przyrodniczą, należał do Związku Polskich Artystów Fotografików.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Rafał Mielnik / Agencja Gazeta