Piotr Piotrowski

Piotr Piotrowski

Ur. 14.06.1952 Zm. 03.05.2015

Wspomnienie

Profesor historii sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, były dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, jeden z inicjatorów Otwartej Akademii. Zmarł po wieloletniej walce z białaczką. Był absolwentem historii sztuki na UAM, tam też pracował od 1980 r. W latach 1992-97 był kuratorem Działu Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu. Od lutego 2009 r. do października 2010 r. pełnił funkcję dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Interesował się głównie sztuką XX w. w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym nurtem sztuki krytycznej. Był m.in. członkiem rad programowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2005-07), a także Galerii Sztuki Zachęta oraz Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Tomasz Kamiński / Agencja Gazeta