Wiesław Wiatrak

Wiesław Wiatrak

Ur. 11.07.1933 Zm. 17.11.2017

Wspomnienie

Prekursor polskiej myśli motoryzacyjnej, konstruktor legendarnego samochodu Beskid 106, do końca życia nie pogodził się z tym, że jego auto nie weszło do produkcji. Inż. Wiesław Wiatrak był pracownikiem Politechniki Krakowskiej i współpracownikiem Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. W 1981 r. kierowany przez niego zespół rozpoczął prace nad samochodem Beskid 106. Choć jego projekt stał się wzorem dla wielu późniejszych konstruktorów, władze PRL nigdy nie dopuściły do produkcji Beskidu z przyczyn ekonomiczno-politycznych. W sumie powstało siedem prototypów tego samochodu. Gdy w 1989 r. władze nakazały ich zniszczenie, inżynierowie nie wykonali polecenia. Dziś można je oglądać w Muzeum Motoryzacji w Warszawie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, na Politechnice Opolskiej i w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Zniszczono jednak dokumentację samochodu.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Youtube