Ryszard Brzozowski ps. "Krak"

Ryszard Brzozowski ps. "Krak"

Ur. 19.08.1925 Zm. 11.04.2019

Wspomnienie

Powstaniec warszawski, były główny inspektor sanitarny, prezes PCK i dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W czasie powstania walczył na Mokotowie, został ciężko ranny 2 sierpnia w brzuch i nogę (opatrywała go aktorka Elżbieta Barszczewska), do końca powstania pracował jako robotnik przymusowy w wytwórni trumien. Medycynę w Warszawie studiował w latach 1946-51, po studiach pracował jako wolontariusz w Szpitalu Miejskim nr 2 oraz jako tłumacz i redaktor w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich. Tytuł profesora uzyskał w 1986 r. Prof. Brzozowski był głównym inspektorem sanitarnym w latach 1968-84, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia (1969-84), prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża (1974-83) i dyrektorem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (1984-90), w którym przez wiele lat kierował Kliniką Chorób Wewnętrznych. Napisał dwieście publikacji naukowych. Jako internistę interesowały go różne dziedziny medycyny: kardiologia, hepatologia, geriatria, kwestie zdrowia publicznego. Badał metabolizm witaminy D, gospodarkę wapniowo-fosforanową i wodno-elektrolitową człowieka. Współtworzył i redagował czasopismo „Postępy Nauk Medycznych”, później był jego redaktorem honorowym. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Rafal Kruszka / REPORTER