Andrzej Nikodemowicz

Andrzej Nikodemowicz

Ur. 02.01.1925 Zm. 28.01.2017

Wspomnienie

Wybitny kompozytor i pianista, był jednym z czołowych współczesnych twórców muzyki sakralnej. Jego kompozycje objęte były zakazem wykonywania w ZSRR. Andrzej Nikodemowicz urodził się we Lwowie. Podczas okupacji uczył się zawodu ślusarza, a ratując się przed wywózką w głąb Rzeszy, został karmicielem wszy w Instytucie Bakteriologicznym Rudolfa Weigla. Choć przez trzy lata studiował chemię na politechnice, wybrał ostatecznie muzykę, której uczył się od dziecka. W 1950 r. ukończył klasę kompozycji, a cztery lata później - fortepianu w konserwatorium we Lwowie. Od 1951 r. wykładał tam kompozycję, teorię muzyki i grę na fortepianie. W 1973 r. stracił pracę za przekonania religijne, a jego kompozycje objęto zakazem wykonywania w ZSRR. Wykasowano nawet utwory Nikodemowicza zagrane przez niego we lwowskim radiu. - Kiedy zmieniła się sytuacja polityczna, zaproszono mnie do konserwatorium i urządzono autorski koncert. Jedna z ukraińskich pedagożek ogłosiła, że oni traktują ten koncert jako pewnego rodzaju rekompensatę i zadośćuczynienie za wszystkie świństwa z przeszłości - opowiadał profesor. Przez kilka lat utrzymywał się głównie z prywatnych lekcji. W 1980 r. przeprowadził się do Polski i zamieszkał w Lublinie. Wykładał przedmioty teoretyczne i kompozycję na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na UMCS. W latach 1982-92 był dyrygentem chóru Wyższego Seminarium Duchownego. W 1995 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Jako pianista występował z własnymi utworami i w repertuarze klasycznym. Karierę pianistyczną uniemożliwiła mu jednak choroba ręki. Był autorem około 200 utworów muzycznych, m.in. na fortepian i orkiestrę, a także dla chórów i solistów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowała muzyka religijna - skomponował wiele kantat, oratoriów, suit, psalmów. W 2003 r. papież Jan Paweł II wręczył mu odznaczenie Pro Ecclesia et Pontifice. W tym samym roku otrzymał tytuł profesora h.c. Akademii Muzycznej we Lwowie. Jego utwory wykonywano na wielu imprezach muzycznych. Od 2012 r. w Lublinie odbywa się międzynarodowy festiwal jego imienia "Andrzej Nikodemowicz - Czas i Dźwięk".

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Rafał Michałowski / Agencja Gazeta