Jan Bagiński

Jan Bagiński

Ur. 31.05.1932 Zm. 19.05.2019

Wspomnienie

Jako młody ksiądz był inwigilowany i prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Instytut Pamięci Narodowej nadał mu w 2007 r. status pokrzywdzonego. W latach 60., gdy ks. Jan Bagiński był prefektem w seminarium, padł ofiarą akcji SB mającej na celu zastraszenie kleryków – w ciągu kilku dni kwasem oblano kilkunastu słuchaczy seminarium. „Ja też zostałem oblany, na szczęście nie po twarzy, tylko po plecach. Materiał z płaszcza i sutanny posypał się jak popiół aż do skóry" – relacjonował w 2007 r. biskup, który był też wielokrotnie śledzony i podsłuchiwany. Bp Jan Bagiński pochodził z Wołynia, w 1943 r. jego rodzinie udało się uciec przed banderowcami. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 r. w Opolu, biskupem tytularnym i pomocniczym diecezji opolskiej został w 1985 r. Jego zawołaniem biskupim były słowa „Servire Deo et populo” (Służyć Bogu i ludziom). Był przewodniczącym wydziału duszpasterskiego w kurii biskupiej i członkiem Komisji ds. Misji i ds. Zakonnych Konferencji Episkopatu Polski. W 2009 r. przeszedł na emeryturę. Odtąd biskup rzadko zabierał głos publicznie. Jednak w 2015 r. w Niemysłowicach wrócił do zbrodni dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. – Przebaczenie, zgoda, miłość bliźniego – tak, ale na gruncie prawdy. Trzeba mówić prawdę z obu stron i dopiero, bazując na prawdzie, miłości z Boga, człowieka, budować przyjaźń i zgodę na przyszłość – mówił biskup Bagiński.

Redakcja