Stefan Pastuszka

Stefan Pastuszka

Ur. 21.08.1940 Zm. 10.10.2019

Wspomnienie

Były senator PSL z Kielecczyzny i wiceminister edukacji. Stefan Pastuszka urodził się w Olechowie Nowym w gminie Sienno. Studiował historię na UMCS w Lublinie, gdzie przez wiele lat pracował naukowo – w 2011 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizował się w historii ruchu ludowego. Wykładał także m.in. w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Z ramienia PSL był senatorem III kadencji (1993-97), podczas której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, a w latach 1995-97 był wiceministrem edukacji. W 2010 r. wszedł w skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Był także przewodniczącym sejmiku świętokrzyskiego.

Angelina Kosiek