Godfried Danneels

Godfried Danneels

Ur. 1933-06-04 Zm. 2019-03-14

Wspomnienie

Wieloletni prymas Belgii o bardzo postępowych poglądach. Papież Franciszek cenił go tak bardzo, że już jako emeryta zaprosił do udziału w synodach poświęconych rodzinie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 r., wkrótce potem w Rzymie obronił doktorat z teologii. W 1977 r. został biskupem Antwerpii, by dwa lata później stanąć na czele archidiecezji brukselsko-mecheleńskiej i zostać tym samym prymasem Belgii. W 1983 r. Jan Paweł II mianował go kardynałem. W 2010 r. przeszedł na emeryturę. Jako członek konklawe brał udział w wyborze na papieża Josepha Ratzingera (2005) i Jorgego Mario Bergoglia (2013). Publicznie opowiadał się za przekazaniem większej władzy Kościołom lokalnym i za dopuszczeniem kobiet do diakonatu. Uważał, że prezerwatywy mogą być środkiem walki z AIDS, a homoseksualizm określał jako „naturalną skłonność”, jak heteroseksualizm. Za życia papieża Jana Pawła II brany był pod uwagę jako jego następca.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: AFP/East News