Krystyna Kubicka

Krystyna Kubicka

Ur. 07.03.1930 Zm. 05.03.2017

Wspomnienie

Wybitna pediatra i kardiolog dziecięca przez ćwierć wieku kierowała Kliniką Kardiologii Centrum Zdrowia Dziecka, którą współtworzyła. Absolwentka Liceum im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, w 1954 r. ukończyła studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Na tej samej uczelni w 1966 r. obroniła pracę doktorską. Specjalizowała się z pediatrii i kardiologii dziecięcej. W 1987 r. otrzymała tytuł profesora nauk medycznych. W trakcie studiów została redaktorką w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich, była też wolontariuszką w II Klinice Pediatrycznej AM - dwa lata później została w niej asystentem. W latach 70. kierowała oddziałem kardiologii tej kliniki, w 1976 r. stanęła na czele Zespołu Kardiologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Zorganizowała pierwszą w Polsce Pediatryczną Pracownię Echokardiograficzną. Od 1976 do czasu przejścia w 2001 na emeryturę kierowała Kliniką Kardiologii CZD. Była honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja