Tadeusz Kolendowicz ps. "Konrad"

Tadeusz Kolendowicz ps. "Konrad"

Ur. 1922-08-30 Zm. 2018-12-28

Wspomnienie

Żołnierz AK, powstaniec warszawski, profesor nauk technicznych, autor fundamentalnego podręcznika „Mechanika budowli dla architektów”. Tadeusz Kolendowicz urodził się w Wielkopolsce. W czasie okupacji musiał opuścić rodzinny dom. Był żołnierzem AK. „Konrad” walczył w powstaniu warszawskim w Śródmieściu Południowym. Zgłosił się na ochotnika. 1 sierpnia do batalionu „Sokół” wprowadził go kolega, Antoni Chudziak ps. „Teddy”. Został lekko ranny. Po kapitulacji wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną do obozu przejściowego, skąd miał być przewieziony do Niemiec. Udało mu się uciec, końca wojny doczekał w Milanówku. Po wyzwoleniu przyjechał do Wrocławia. Był absolwentem pierwszego rocznika Politechniki Wrocławskiej, gdzie później rozwijał karierę naukową – do uzyskania tytułu profesora zwyczajnego nauk technicznych w 1989 r. Był dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i długoletnim kierownikiem Zakładu Konstrukcji Wydziału Architektury PWr, autorem książek i podręczników z zakresu inżynierii, projektantem wielu obiektów inżynierskich, członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Został odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Redakcja