Marian Biskup

Marian Biskup

Ur. 16.07.1948 Zm. 24.09.2019

Wspomnienie

Urodził się w Bodzentynie, gdzie uczył się do matury w 1965 r. Po studiach we wrocławskim seminarium święcenia przyjął w 1971 r. Pracował jako duszpasterz w Szczawnie-Zdroju i we wrocławskiej parafii katedralnej. Studiował etykę na Akademii Teologii Katolickiej. Od 1981 r. był prefektem w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, a od 1990 r. kierował Annus Propedeuticus (placówka formacyjna dla alumnów I roku) w Henrykowie. W 1983 r. został diecezjalnym ojcem duchownym, rok później zastępcą duszpasterza środowisk twórczych, a w 1987 r. diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców. Pracował jako duszpasterz w Londynie i Leeds oraz prowadził rekolekcje w Polskiej Misji Katolickiej w Lubece, Bremie, Dortmundzie i Hanau. Przewodniczył pieszym pielgrzymkom alumnów wrocławskich na Jasną Górę. W latach 1994-95 był wicerektorem Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Po obronie doktoratu z teologii w 1995 r. został adiunktem w Katedrze Teologii Moralnej PWT we Wrocławiu. Od 1995 do 2006 r. był rektorem Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, od 1996 r. archidiecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej. W 2003 r. otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Ojca Świętego. Ks. dr Marian Biskup był również dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, członkiem Kolegium Konsultorów i członkiem Rady Duszpasterskiej.

Redakcja

Zdjęcie profilowe: Paweł Kozioł / Agencja Gazeta